De familie Teeling-Geers verzamelden van alles over de Wieringermeer. Ze hadden alles in hun huis “Geertheim” in Middenmeer opgeslagen, onder andere 45 fotoboeken, een kaartsysteem van 20 tot 30 duizend kaartjes vanaf 1930 tot 2000 met allemaal korte stukjes uit diverse kranten over alles en iedereen uit de polder en 21 dossiers met diverse onderwerpen. Dit groeide steeds verder uit en bracht hen op het idee om een Historische vereniging op te gaan richten en op 10 december 1992 is Het Historisch Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer een feit. De eerste voorzitter was J. de Graaf. In 1996 bood de Rabobank in Middenmeer een ruimte aan waar alles in opgeslagen kon worden. In het begin waren er diverse excursies waar veel belangstelling voor was. De eerste lezing werd gegeven door de heer Metz uit Dronten en ging over ‘Mensen die de Wieringermeerpolder maakten’. Later had de heer Metz alle boeken die hij over de Wieringermeer had verzameld geschonken aan het Genootschap. Door plotseling overlijden in 1997 van de voorzitter J. de Graaf werd de heer Klaas Albers de tijdelijke voorzitter en enkele maanden daarna werd de heer Cees Meeuwsen de nieuwe voorzitter en is dit twaalf jaar geweest.

 

In de loop van de jaren heeft het Genootschap veel giften en schenkingen mogen ontvangen waaronder in 1998 de Koetel gift van de Carnavalsvereniging “De Meerkoetelaars” uit de Wieringermeer. Een speciale commissie heeft een pand weten over te nemen aan de Brugstraat in Middenmeer en dit werd het Genootschapshuis. Er zijn diverse tentoonstelling geweest in het Genootschapshuis en daarbuiten, ook in de bibliotheek in Wieringerwerf was ze vertegenwoordigd. De Kroniek was er al vanaf het begin, N. Brugman zat toen in de redactie als hoofdredacteur. Later de heren Wil Datema, Pier Montsma, en mevrouw Rita Smit die aan de Kroniek verbonden zijn geweest. De heer Pier Montsma had het stokje opnieuw overgenomen als hoofdredacteur en weer doorgegeven aan Antia Blijdorp. Ook het uiterlijk van de Kroniek ging met de tijd mee. Een website werd in 2002 opgezet door de heer Alle Metzelar, later vernieuwd door de heer Wesley de Heer en wederom vernieuwd door de heer Ton Hoogenbosch. Nadat de website gecrasht was is het in handen gegeven van drukkerij Gerja en contactpersoon was Anita Blijdorp. Sinds 2017 is de sociale media niet weg te denken en zo is ook op Facebook het Historisch Genootschap terug te vinden onder beheer van de heer Fred de Vries en Ina Hoogenbosch. Een grote groep vrijwilligers houden de kaartsystemen, computer, archief en leden lijsten bij. Ze hebben allemaal hun eigen steentje bijgedragen. Ook werden diverse boeken uitgebracht door het Genootschap en Dvd’s. Verder heeft het Genootschap medewerking verleend aan de Cultuur Compagnie, ‘Beloofd land’, Joodswerkdorp met de tentoonstellingen met het verzamelde werk van de schilder Breed van de heer van Schaik, 75-jarige bestaan van de Wieringermeer met bezoek Koningin Beatrix, op de Agri beurs, Lente beurs, 75 jaar Afsluitdijk, 50 jaar Kreileroord, Monumentendagen, Boeren Versmarkt, de Haven feesten in Middenmeer en in enkele films, en radioprogramma’s en het joods namen monument en recent in 2023 met het boek de ‘Stilte van een bgraafplaats’ van de werkgroep Behoud erfgoed begraafplaats in Wieringermeer in Middenmeer.

Er is een goede samenwerking met de Oude Glorie.

Het leden aantal van het Genootschap groeit gestaag en is de duizend dik voorbij. Men kan bijna zeggen dat het de grootste vereniging is in de gemeente. Uit het hele land melden oud Wieringermeerders zich als lid. Een cursus ongehoorde verhalen werd gegeven in 2002 door de heer Wil Datema en was een succes wat weer mooie verhalen opleverde en schrijvers voor de Kroniek. In 2007 neemt mevrouw A.C.M. Teeling-Geers  afscheid van het Genootschap en kreeg een Koninklijke onderscheiding, eerder had zij al een erepenning van de Wieringermeer had mogen ontvangen. Willy Maris en Cees Meeuwsen hebben voor hun inzet ook een koninklijke onderscheiding ontvangen. Rein Koolen nam in 2009 het stokje over van de heer Meeuwsen als voorzitter. In 2016 vond de heer Koolen het tijd om de voorzittershamer door te geven en gaf deze door aan mevrouw Riet Miedema- Jorink. De activiteiten van de vele groepen is enorm. Vrij nieuw is de groep ‘Film toen’ die een scala aan oude films over onder andere de Wieringermeer voor geïnteresseerden vertoond. “Onze taak als Historisch Genootschap is de geschiedenis van dit gebied behouden en uitdragen”. “Het is de plaats van het archief, boeken, de Kroniek, en van de ideeën”. Het is Het Historisch Genootschap gelukt en staan zij 30 jaar vier rechtop en bereiken zij vele mensen met de vele verhalen, tentoonstellingen en bijeenkomsten. Iedere zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur kan men terecht om informatie verzamelen of gewoon een kopje koffie komen drinken en luisteren naar de verhalen die de bezoekers onderling uitwisselen.