Het boek Wieringermeer 1940 1945 is geschreven door B.A. Blijdorp en in 2007 uitgegeven door het Historisch Genootschap Wieringermeer

Wieringermeer 1940 1945 is een rijk gedocumenteerd verslag van grote en kleine gebeurtenissen in de Wieringermeer tijdens de Tweede Wereldoorlog. De auteur, Bas Blijdorp (1929 – 2009) kwam als 2-jarige naar Middenmeer; hij heeft de oorlog als jonge tiener meegemaakt.

Over zijn motivatie voor het schrijven van dit boek: ‘Ik kwam van lieverlee tot de ontdekking dat ik tot de oudere generatie behoor die nog een persoonlijke binding heeft met de vroege jaren van onze poldergemeenschap. Daar horen ook de oorlogsjaren bij. Ik voelde het als een plicht om nog iets uit die oorlogsperiode vast te leggen en toegankelijk te maken voor een jongere generatie.’

De verhalen in dit boek, samen met unieke dagboekfragmenten, foto’s en afdrukken van originele kaarten, correspondentie, voedselbonnen, geven een goed overzicht en inzicht in het dagelijks leven in de polder tegen de achtergrond van de grote gebeurtenissen op het wereldtoneel.