Verhalen

En dan ga je de lucht in

Periode: 1982 – 2008 Verteld door: Cor de Jong. Plaats: Schelpenbolweg. Als je zo’n mooi modelvliegtuig hebt wil je natuurlijk vliegen. Dat gaat niet zomaar, je moet veel oefenen en dan je vliegbrevet halen. Hoewel, de jongeren zijn tegenwoordig zo handig met het gebruik van joysticks, die hebben daar weinig moeite mee. Met dat vliegbrevet mag je ook op vliegvelden van andere verenigingen vliegen natuurlijk tegen betaling, maar dat is

Een Wieringermeerder in Alkmaar

Verteld door: Lieke Knook, aan haar moeder Thea Knook-Rasing Periode: 2006, verteld naar aanleiding van de veranderingen in de Wieringermeer Plaats: Middenmeer Inleiding: Mijn wieg stond 35 jaar geleden in de Wieringermeer, in het buitengebied van Middenmeer. Wat ben ik verknocht aan die plek, waar ik van de ruimte en de vrijheid heb genoten, samen met mijn ouders en twee broers. Het was, en is nog steeds mijn oudershuis, ook

Een rolladetouwtje om het bloed te stelpen

Periode: 1940-1984 Verteld door: Johan Florijn Plaats: Wieringerwerf Inleiding: Herinneringen uit Wieringerwerf en enkele van haar winkeliers. Ik herinner me Jan Kistemaker, de melkboer met zijn bestelauto die slechts ??n voorwiel had of kapper Johan Swier met zijn fiets met geweldig knallende Victoria hulpmotor of slager Klaas van ?t Riet, die wel eens in zijn vingers sneed en dan een rolladetouwtje als pleister gebruikte; voor een lekke band moest je

Everhardus en Willempje Schaapman

Periode: 1932-1990 Verteld door: Evert Schaapman Plaats: Slootdorp Inleiding: Mijn vader Everhardus Schaapman is geboren op 17 september 1902 en mijn moeder Willempje Dalsem op 30 november 1904, beide te Genemuiden een streng christelijk dorp in de kop van Overijssel. Zij trouwden in 1927 en verhuisden (toen “emigreerden”) in 1932 met hun twee kinderen Geesje en Andries naar Brink 3 te Slootdorp, en zijn dus zeker aan te merken als

Een Fries in de Wieringermeer

Verteld door Marten Bonnema, voormalig directeur Stichting Centraal Woningbeheer. Periode: 1962 tot 1985. Plaats Wieringerwerf. Inleiding: Wonen en werken in de Wieringermeer. Ik ben in 1925 geboren in Stiens, een dorp vlak bij Leeuwarden. Ik werkte in Drachten, als opzichter bij de bouw van woningen. Doordat Philips er een fabriek had neergezet, waren er veel huizen nodig voor de werknemers. Toen ik hoorde dat de Stichting Centraal Woningbeheer Wieringermeer een

Raadhuis. Zo was het toen. 1941

Nu de fusie tussen de vier gemeenten Wieringermeer, Wieringen, Anna Paulowna en Nieuwe Niedorp ook door de Eerste Kamer is goedgekeurd komt ons gemeentehuis in de verkoop. Na jaren het gemeentebestuur met al haar taken te hebben gehuisvest krijgt het een andere bestemming. Na de droogmaking was het niet vanzelfsprekend dat de Wieringermeer ook een zelfstandige gemeente werd. Omdat de Zuiderzee tot geen enkele provincie behoorde bezat ook geen enkel

Multifunctioneel Centrum De Doorbraak

Het MFC huisvest o.a. een basisschool, peuteropvang, tieneropvang, atelier, beheerdersruimte, consultatie/spreekruimte, voetbalkantine, biljartruimte, seniorenhuiskamer, sportzaal. Het is gebouwd door BBHD architecten uit Alkmaar.  De oplevering was op 19 januari 2006. Hiervoor was er het Dorpshuis waar men terecht kon voor diverse activiteiten. De scholen die er waren zijn samengevoegd tot een school met de naam Het Creiler Woud en is gevestigd in het MFC. De plaatsnaam van het dorp en van

Namen van de wegen

  De heer P.S. Teeling heeft voor het Westfries Genootschap onderzoek gedaan naar de naamgeving in de Wieringermeer. De commissie die zich hiermee bezighield heeft zich, zo schrijft hij, laten leiden door gegevens uit vroegere eeuwen. Een voorbeeld hiervan is het Wagenpad. Na de grote overstroming liep op deze plaats een vaargeul waar het scheepvaartverkeer tussen Friesland en Noord-Holland gebruik van maakte. Deze naam is dus behouden gebleven. Dat is

Hoe een pionier verhuisde.

In een regionale Brabantse krant stond het volgende verhuisbericht: ‘Adam Antonius van Langerak en Cornelia Segeren, gehuwd en wonende aan de Boerenhoekstraat in Made vertrekken eind dit jaar naar de Wieringermeerpolder om te gaan werken bij de Directie Zuiderzeepolders. Ze gaan wonen in een nieuw gebouwd huis in het dorp Wieringerwerf. Adam van Langerak gaat als pionier werken bij de ontginning van de gronden in de polder om zodoende als boerenzoon

Melkboer in Slootdorp en Wieringerwerf

We gaven de mensen soms wel eens een kopje thee ’s morgens vroeg. Mijn vader en moeder zijn in 1933 begonnen met een melkwinkel in Slootdorp. Deze hebben ze na ongeveer een jaar, in 1934, verkocht aan Kees Kaptein en zijn toen naar Wieringerwerf vertrokken. Kaptein is in Slootdorp een begrip geworden ze hebben er heel lang hun winkel gehad. Vader had in die tijd al een gevoel dat Wieringerwerf