Van harte welkom op 27/2 op de jaarvergadering, in Middenmeer. Lezing: Ronald Nijboer, Wereldzee in de polder.

Locatie: De Meerbaak, Prof. ter Veenweg 4 , 1775 BG Middenmeer
Aanvang: 20 uur.

** vergaderstukken kunt u één week voor de vergadering inzien op deze website

Agenda

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Goedkeuring Concept Notulen jaarvergadering dinsdag 7 maart 2023_Slootdorp
 3. Jaarverslag 2023, van de secretaris
 4. Financieel jaarverslag 2023, penningmeester. Balans en resultatenrekening, in pdf. En: Baten en Lasten specificatie 2023
 5. Kascontrole: verslag en benoeming nieuw lid.
 6. Bespreken en vaststellen contributie en begroting 2025.
 7. Wisselingen in het bestuur.
  Aftredend en niet herkiesbaar: Fred G. de Vries.
  Als nieuw bestuurslid stelt het bestuur voor: dhr. Otto Smit.
  Tot uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering kunnen door minimaal 10 leden andere kandidaten schriftelijk bij het bestuur worden aangemeld.
 8. Vaststellen Beleidsplan.
 9. Rondvraag.PAUZE
 10. LEZING – door dhr. Ronald Nijboer.
  Over zijn boek ‘Wereldzee in de polder. Van de Zuiderzee in 1873 naar het IJsselmeer van vandaag’.
 11. Sluiting.

LEZING

Geen ander Nederlands landschap veranderde zó drastisch als het IJsselmeergebied. De zee werd afgesloten, zout werd zoet, de eilanden Wieringen, Urk, Marken en Schokland verdwenen, het Wieringer Meer werd een polder, provincie Flevoland ontstond.

Ronald Nijboer volgt in zijn boek ‘Wereldzee in de polder’ het spoor van Fransman Henry Havard die in 1873 een iconische reis rondom de Zuiderzee maakte. Hij wilde de pittoreske dorpen en steden vastleggen voordat de modernisering ze voorgoed zou veranderen. Honderdvijftig jaar later vaart Nijboer in zijn kielzog het IJsselmeer rond. Hij vertelt hoe hij de verhalen van de bewoners heeft opgetekend. Wat is veranderd en wat is gebleven? Hoe zijn we omgegaan met ons landschap en onze cultuur? En wat leert het verleden ons over de toekomst?

Auteur Ronald Nijboer. Foto: Marcel Molle.

Ronald Nijboer. Foto © marcel molle.