Ruim twee jaar na de start van dit project werden op 6 oktober 2020 de twee laatste stenen in het Namenmonument bij het Joods Werkdorp Wieringermeer geplaatst door Irene Sperber. Het zijn de stenen met de namen van haar ouders: Gerhard Sperber en Anna Sperber Chlebowski.

Het was een indrukwekkende ceremonie. Een muzikaal gebed ‘A blessing Nigun’ werd gespeeld door Enno Bijlstra en Jeanette Kager. Burgemeester Rian van Dam herdacht de bewoners en riep op tot alertheid, ‘dat dit nooit meer mag gebeuren’. Marieke Roos vertelde over de oorlogsjaren en de gevolgen van oorlog.

Irene Sperber sprak haar dank uit, de herinnering aan haar ouders, haar leven, nu heeft dit alles een plek gekregen. De 197 namen werden voorgelezen door Otto de Vries, Chantal, Chiel, Daan, Ilya en Joey van scouting “Die Robben”, Otto Smit en Sieb Veenstra van de 4 mei werkgroep Wieringermeer. Verder: Ron en Gerhard Sperber, zonen van Irene Sperber, Floor Smit en Marieke Roos. Rabbijn Shmuel Spiero sprak het Jizkor, het gebed voor de doden, aansluitend volgde een minuut stilte.

Ceremoniemeester Ina Hoogenbosch bedankte iedereen die op welke wijze heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit Namenmonument. Speciaal woord van dank aan de heer Joep Karel, eigenaar van de grond, die alle medewerking en de vrije hand had gegeven om tot dit resultaat te komen. Ook Kernbeheer en St. Hollands Kroonse Uitdaging hebben met praktische en financiële steun meegewerkt. Na afloop was er nog een informeel samenzijn in het Gemeenschapshuis .

Een film van de ceremonie is te zien via deze link: