De lezing Het bedachte land organiseren we op een later moment. We draaiden de film Beloofd Land (2010). Aansluitend vertelde Hanneke Koolen over de ‘Wieringermeerschool’, de eenheidsschool waarvoor het grondrecht om een eigen school te stichten, tijdelijk opzij werd geschoven.

De lezing Het bedacht land van Ted Galama kon vanwege omstandigheden niet doorgaan. We zoeken naar een andere geschikte datum.

Het bedachte land

Ted Galama (1970) groeide op in de polder, vertrok voor studie en werk naar elders maar bleef altijd betrokken bij de Wieringermeer, o.a. via de muziek. Ted zal vertellen over het ‘verschijnsel’ Wieringermeer vanuit de sociologie.

In de loop van de 19e eeuw moderniseert de Nederlandse staat in hoog tempo. De invloed van wetenschappen neemt toe. Dat zien we terug in o.a. de rol en de inrichting van de staat. Wetenschap heeft ook invloed op het gevoerde overheidsbeleid. De uiteindelijke maatschappelijke inrichting van de Wieringermeer, is daar weer een een reactie op. Tijdens de lezing zal Ted ons met zijn sociologische bril laten kijken naar hoe de poldergemeenschap vorm kreeg. Ted put daarbij ook uit zijn eigen levensverhaal.