monumenten

Boerderij Noorderdijkweg 15 Rijksmonument

Aan de westzijde van de Noorderdijkweg gesitueerde BOERDERIJ uit 1935 van het in de Wieringermeer toegepaste standaardtype Q, waarbij de woning met de kopse achterzijde links tegen de kopse voorzijde van de schuur staat. De standaardtypen werden ontworpen door het bouwbureau van de Wieringermeerdirectie. De ruim teruggerooide boerderij staat met de noklijnen van schuur en woning evenwijdig aan de weg. De boerderij maakt deel uit van een reeks boerderijen van

Kaartje met monumenten in de Wieringermeer

De nummers op dit kaartje corresponderen met de nummers in de lijst op de startpagina Monumenten. Dit kaartje van 2013 geeft ook andere interessante objecten, naast de (rijks)monumenten, die in sept. 2013 en ook nu interessant genoeg zijn om te bekijken. Het Domeinkantoor  in Wieringerwerf en Het Gemeenschapshuis Nieuwesluis (achter Slootdorp) staan afgebeeld met een fototoestelletje in plaats van een cijfer. Het pictogram liet op onze toenmalige website een foto

Nederlands Hervormde Kerk Rijksmonument

Nederlands hervormd kerkgebouw, gelegen aan een ruim voorplein ten westen van de Kerkring. De kerk werd gebouwd in 1934 naar ontwerp uit 1933 van de Amersfoortse architect G. van Hoogevest die na de Tweede Wereldoorlog ook de supervisie voerde over de herstelwerkzaamheden die als gevolg van de onderwaterzetting nodig waren. De architectuur is verwant aan de Delftse School. NB Het orgel van J. de Koff en Zonen uit Utrecht valt

voormalig Domeinkantoor Rijksmonument.

Het Domeinkantoor is een Rijksmonument. Een statig gebouw en het is gebouwd in opdracht van de Directie van de Wieringermeer. Het is nog een gebouw uit de tijd van de Zuiderzeewerken en dateert uit 1941. Het was een van de laatste bouwwerken van de Directie van de Wieringermeer. Het gebouw heeft een diepe aanleg en een solide gewapend betonfundering. De entree, hal en gangen zijn voornaam van allure. In de

Dienstwoningen rijksmonument

  Naast gemaal Lely staat een rijtje huizen die als dienstwoningen dienst deden. Deze huisjes zijn ook een Rijks monument. Hier is het eerste kind geboren van de pas drooggelegde Wieringermeer.  

Rooms-katholieke kerk in Wieringerwerf

Rooms-katholiek kerk Christus Koning gebouwd in 1939-1940 naar ontwerp van de Amsterdamse architect H.M. Martens in opdracht van de rooms-katholieke Zuiderzeestichting te Warmond. De kerk is stilistisch verwant aan de architectuur van de Delftse School. De kerk heeft een bijzondere stedenbouwkundige situering aan de gebogen zuidzijde van de Prof. G. Molierestraat, één van de hoofdbrinken van de kern Wieringerwerf. De kerk is bij de inundatie van 1945 beschadigd. H.M. Martens

Hervormde kerk Slootdorp Rijksmonument

In 1932 gebouwd KERKGEBOUW met kosterswoning voor de Nederlands Hervormde Gemeente van Slootdorp, gesitueerd aan de oostzijde van de Brink. In 1946 na inundatieschade hersteld door architect G. van Hoogevest te Amersfoort, die vermoedelijk ook het oorspronkelijke kerkontwerp leverde. Het orgel is uitgesloten van de bescherming van rijkswege. Op L-vormig grondplan opgetrokken klein kerkgebouw met kosterswoning. De zaal kerk wordt afgedekt met een laag komend zadeldak met de noklijn in

Gemaal Lely

Reeds in 1914 was voorgesteld om de gehele Wieringermeerpolder met slechts een stoomgemaal te bemalen. Dit gemaal zou bij Medemblik geplaatst dienen te worden. De Zuiderzeeraad, een adviescollege, bepleitte niet alleen meerdere gemalen, zij toonde zich ook een sterk voorstander van elektrische bemaling. Het is een ontwerp van de Haagse architect D. Roosenburg die in 1928 de opdracht hiervoor had gekregen. Het is een elektrisch aangedreven gemaal. Men had in

Gemaal Leemans Rijksmonument.

  Een dieselgemaal met twee verticale centrifugaalpompen bij Den Oever. In tijden van dieselschaarste kon de Lely het werk aan en mocht de stroom uitvallen, dan was de Leemans nog paraat. Het gemaal werd in de dijk gebouwd als een grote betonnen bak die tot de droogmaking van het Wieringermeer voor een groot deel in het water stak. Alleen de ingang, de ramen en het dak kwamen boven de waterspiegel.

Boerderij standaard M-type Rijksmonument.

Aan de westzijde van de Molenweg gesitueerde BOERDERIJ uit 1935 van het in de Wieringermeerpolder toegepaste standaardtype M, waarbij woning en schuur een geïntegreerde, L-vormige eenheid vormen. De ruim teruggerooide boerderij staat met de noklijn van de schuur haaks op de weg. De aan de voorzijde gesitueerde woning staat evenwijdig aan de weg. De boerderij maakt deel uit van een reeks boerderijen van dit type aan weerszijden van de Molenweg.