‘De dijk is weer hersteld, maar de herinnering blijft’. Citaat van initiatiefnemer Jef Kerckhoffs.

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/265662/nieuwe-herdenkingsplek-onderwaterzetting-wieringermeer-open-voor-publiek

Op 17 april 2020 is het precies 75 jaar geleden dat de Wieringermeerdijk op twee plaatsen tot ontploffing werd gebracht door de Duitse bezetter. In een tijdsbestek van 48 uur stroomde de Wieringermeerpolder vol met IJsselmeerwater.

Recht tegenover het zuidelijke gat van de dijkdoorbraak stond de boerderij van P. Bierma. Deze boerderij was binnen 24 uur volledig vernietigd door het binnenstromende water. Een deel van de fundering van deze boerderij (de paardenstal) steekt na 75 jaar nog steeds boven het water uit en is een tastbare herinnering aan deze periode. Weinig bezoekers van het natuurgebied en het Dijkgatbos weten dat dit de restanten zijn van boerderij L55.

Wieringermeerder Jef Kerckhoffs, overleden in 2019, had in 2015 het plan opgevat om de restanten van deze boerderij beter in beeld te brengen en hier een uitkijkpunt met uitleg bij te realiseren. Gesteund door Rein Koolen bleek dit geen eenvoudige opgave. Er zou een pad moeten worden aangelegd in een natuurgebied, de naastgelegen Noorderdijkweg en weinig directe parkeergelegenheid zou leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties. Het plan werd geparkeerd, ideeen werden geopperd om het uitkijkpunt te verplaatsen. Deze afstand bleek te groot en er stonden bomen in de weg. Jef zijn idee leek niet door te gaan. Totdat het werd opgepakt door ‘de Kop werkt’: een regionaal stimuleringsprogramma van de gemeenten Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland.

Zij hebben in 2019 contact gezocht met het Hoogheemraadschap en Staatsbosbeheer. Deze partijen zijn tot overeenstemming gekomen en hebben hun goedkeuring verleend aan de realisatie van het uitkijkpunt.

Het uitkijkpunt is bereikbaar via de de ingang naar de dijk bij het dijkmagazijn ofwel ‘het Huis van niets’. Hier zijn enkele parkeerplaatsen aangelegd. Langs de weg staat het nieuwe monument. Dat is gemaakt van het oude monument dat verderop langs de weg stond. Deze was aan vervanging toe. Als men langs het monument loopt en het pad volgt, komen mensen op het uitkijkpunt. In het midden van het wandelpad is een rustpunt waar je op een informatiebord kan lezen over de flora en fauna van de Wielen. Deze informatie is afkomstig van Staatsbosbeheer.

Op het laatste punt van het wandelpad is het uitkijkpunt hier heeft men zicht op het natuurgebied ‘De Wielen’ met daarin de fundering van de boerderij. Op de panelen zijn informatieborden geplaatst.

De teksten op de borden zijn in het Nederlands, Engels en Duits. Het Historisch Genootschap Wieringermeer en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben hier een bijdrage aan geleverd. Ook staat er een bankje op dit punt, deze is geschonken door aannemer J. Koper & Zn. B.V.

Het plan van Jef: een uitkijkpunt is ruim een jaar na zijn overlijden een feit. We herinneren Jef met zijn bedachte regel die volgens hem op het informatiebord moest prijken: ‘De dijk is weer hersteld, maar de herinnering blijft’.

lees verder: Nieuw uitkijkpunt